اپیزود پنجم شب قصه - شکار و تاریکی قسمت چهارم

banner

دیدن دستکش راننده در میان تاریکی شب و اتوبان، تمام فرضیات قتل رو تغییر داد و خون رو در رگ‌هام به جریان انداخت.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما