اپیزود پنجاه و هشتم شاهنامه - ناجی به نام اسفندیار

banner

وقتی گشتاسپ در مقابل ارجاسپ مستاصل شده، چاره‌ی کار فقط اسفندیاره و کلید راه به دست وزیر خردمند شاه یعنی جاماسپ.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما