اپیزود پنجاه و هفتم شاهنامه - جای خالی اسفندیار

banner

شهر بلخ بی‌پناه مانده و غیر از لهراسپ پیر هیچ پهلوانی در مقابل هجوم توران نیست.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما