اپیزود پنجاه و پنجم شاهنامه - انتقام زریر

banner

وقتی کینه‌توزی درباریان، اسفندیار رو به بند می‌کشه و فرصت حمله به ایران رو برای توران فراهم می‌کنه.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما