اپیزود پنجاه و چهارم شاهنامه - جنگ گُشتاسپ و ارجاسپ

banner

وقتی ایران و توران دوباره روبه‌روی هم قرار میگیرن و کینه دیرینه سر باز میکنه.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما