اپیزود پنجاه و سوم شاهنامه - ظهور زرتشت

banner

گشتاسپ شهریار ایران زمین شد و لهراسپ پیر شبانه روز به نیایش نشسته بود. اما روزی درهای کاخ باز شد و مردی آتشدان به دست پا به ایوان کاخ گذاشت. مردی که همه‌ی ایران رو زیر و زبر کرد.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما