اپیزود چهل و هشتم شاهنامه - خلاصه‌ای بر شاهان (۲)

banner

قسمت دوم خلاصه‌ای بر شاهان مروری است از ابتدای سلسله کیانیان تا انتهای پادشاهی کیخسرو.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما