اپیزود چهل و ششم شاهنامه - ناپدید شدن کیخسرو

banner

کیخسرو به همراه گروهی از پهلوانان ایران به کوهساری رفته و در انتظار سروش ایزدی تا چه زمان پا به دنیای مینو بگذاره.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما