اپیزود چهل و سوم شاهنامه - در جستجوی افراسیاب

banner

کیخسرو شهر به شهر به دنبال افراسیاب تورانیه تا انتقام بگیره اما افراسیاب در جایی پنهان شده که کیخسرو برای پیدا کردنش دست به دامن آذرگشسب شده.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما