اپیزود چهل و دوم شاهنامه - شبیخونِ افراسیاب

banner

افراسیاب که حالا قادر به مقابله با سپاه بزرگ کیخسرو نیست، در انتاظر شب نشسته تا به لشکر ایران شبیخون بزنه.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما