اپیزود سی و نهم شاهنامه - جنگ بزرگ کیخسرو (قسمت سوم)

banner

جنگی تن به تن میان دو شاهزاده، یکی لشکر شکنی از توران و دیگری پادشاهی ایرانی فر ایزدی.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما