اپیزود سی و هشتم شاهنامه - جنگ بزرگ کیخسرو (قسمت دوم)

banner

رویارویی نیا و نوه در برابر هم، شروع جنگی برای پایان همه جنگ‌ها.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما