اپیزود سی و هفتم شاهنامه - جنگ بزرگ کیخسرو (قسمت اول)

banner

در اپیزود سی و هفتم از کیخسرو گفتیم که شخصا برای انتقام گرفتن از پدربزرگش افراسیاب پا به میدان گذاشته و همینطور از جانفشانی های گستهم و بیژن جوان.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما