اپیزود سی و ششم شاهنامه - جنگ یازده رخ (قسمت دوم)

banner

یازده رُخ در برابر یازده رُخ، مبارزات تن به تنی که نتیجه کینه خواهی بین ایران و توران رو برای همیشه مشخص خواهد کرد.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما