اپیزود سی و دوم شاهنامه - بیژن و منیژه (قسمت پایانی)

banner

در آخرین قسمت بیژن و منیژه از حرکت رستم به همراه هفت دلاورش به سمت توران برای نجات بیژن گفتیم.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما