اپیزود سی و یکم شاهنامه - بیژن و منیژه (قسمت دوم)

banner

در قسمت دوم بیژن و منیژه از به چاه افتادن بیژن و تلاش منیژه برای زنده نگه داشتنش گفتیم.


از طریق لینک زیر چراغ این پادکست رو روشن نگه دارید.
حمایت از ما