شب قصه‌ها

شب قصه، شامل اپیزود‌هایی است که مخصوص شب و قبل از خواب ساخته شده و برعکس شاهنامه به نثر شامل قصه‌های فولک ایرانی و انواع داستان‌های خارجی است. اولین اپیزود این مجموعه (جونور ارگنج و ابراهیم) برگرفته از مجموعه داستان‌های قدیمی گل به صنوبر چه کرد اثر انجوی شیرازی است و به همین ترتیب اپیزود های بعد، از داستان‌های جنایی ادبیات ژاپن است. نحوه ساخت و خوانش شب قصه به گونه‌ای است که مناسب شب و پیش از خواب می‌باشد.